Mobilhome Dagverzekering

De 7 garanties van de Goboony mobilhome Dagverzekering:

  1. De mobilhome is automatisch verzekerd tijdens de verhuurperiode via Goboony.
  2. De verzekering dekt het BA risico tot maximaal 100 miljoen euro per schadegeval. 
  3. Daarnaast is het omnium risico tot € 120.000 incl BTW gedekt.
  4. Goboony's Dagverzekering omvat hulp bij pech onderweg, hulp aan de huurders tijdens immobilisatie en repatriëring van de mobilhome en de huurders.
  5. Schade van huurders heeft geen invloed op de persoonlijke bonus-malusgraad van de verhuurder.
  6. De verzekering wordt automatisch geactiveerd bij alle reserveringen.
  7. De verzekering is uniek voor het delen van mobilhomes tussen particulieren in België.

                                                

 

Onze partner in verzekeringen voor de voertuigen afgesloten via onze Belgische website is Vivium, een merk van P&V Verzekeringen, waarbij we voor de huurders en verhuurders van Goboony een collectieve verzekering hebben onderschreven met onderstaande voorwaarden. 

Indien je schade hebt opgelopen tijdens het verhuren, dan dien je dit binnen de periode van één maand te melden aan de support dienst van Goboony zodat wij een vlotte afhandeling kunnen verzekeren.

Verzekerde waarborgen

De volgende waarborgen werden bij Vivium onderschreven en zijn in detail te raadplegen via de algemene voorwaarden

·   Burgerlijke Aansprakelijkheid (Titel I van de algemene voorwaarden)

·   Schade aan het voertuig (Titel II van de algemene voorwaarden)

·   Rechtsbijstand (Titel III van de algemene voorwaarden)

·   Bijstand aan het voertuig (Titel V, hoofdstuk 2 van de algemene voorwaarden): Pechhulp en repatriëring van voertuig en personen

Een beknopte samenvatting van de waarborgen vindt u in het ‘Informatiedocument over het verzekeringsproduct’ (IPID-fiche). Let wel: enkel bovenstaande waarborgen zijn verworven, uitgesloten is de bescherming van de bestuurder en de bijstand personen (Titel V, hoofdstuk 1)

 

Vrijstellingen onder de waarborg ‘Schade aan het voertuig’

De tussenkomst van de maatschappij Vivium zal steeds in mindering worden gebracht met een vrijstelling ten laste van de huurder. Dit per schadegeval.

De vrijstelling voor de huurder is voor de volgende tussenkomsten:

·   Brand/Diefstal/eigen schade

·   Natuurkrachten

·   Glasbraak

·   Ontvreemding (misbruik vertrouwen)  

·   Verkeerd tanken of brandstof in de watertank is niet verzekerd onder de Vivium Dagverzekering

De vrijstelling, welke is opgenomen in de huurovereenkomst, wordt verdubbeld bij schade die ontstaat terwijl het verzekerde voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet staat vermeld in het huurcontract tussen de verzekeringnemer en de huurder van het voertuig. In voorkomend geval zal tevens een vrijstelling van € 500,00 van toepassing zijn onder de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 

Voorwaarden

Aanvaardingsvoorwaarden voor de voertuigen toebehorende aan de eigenaars om van de dekking te kunnen genieten:

·   Mobilhomes met een MTM <= 3,5T en met een maximum cataloguswaarde (nieuw) van 100.000€ ex BTW.

·   Mobilhomes in regel met de wettelijke voorschriften inzake technische controle

Aanvaardingsvoorwaarden voor de huurders (bestuurders) om van de dekking te kunnen genieten:

·   De bestuurder dient minimaal 26 jaar te zijn op moment huurperiode

·   De bestuurder dient titularis zijn van een rijbewijs B gedurende minimum 3 jaar. Een internationaal rijbewijs is niet geldig.

·   De bestuurder dient (gebruikelijke) bestuurder te zijn binnen een verzekering BA Auto gedurende minimum 3 jaar

·   De bestuurder dient de laatste 3 jaar vrij te zijn van een schadegeval met verzwarende omstandigheden.

 

Gebruik

·   Enkel het gedeelte 'verhuur' is gedekt (schade voorgevallen tijdens verhuurtermijn geboekt op platform Goboony)

·   Waarborgen zijn enkel verworven binnen privé-leven gebruik, niet professioneel 

·   Verhuur is enkel toegestaan tussen 2 particulieren. 

 

Informatiebrochure voor de verzekeringnemer

Wanneer u in België financiële producten en diensten koopt, dan bent u beschermd door verschillende regels die hun oorsprong vinden in de Europese MiFID - richtlijn. Deze regels gelden voor verzekeringsmaatschappijen, hun producten en de verzekeringstussenpersonen.

Vivium verbindt zich ertoe om op een loyale, eerlijke en professionele manier met u om te gaan. Dit doen we in het kader van onze loyaliteitsplicht met het oog op de essentiële bescherming van uw belangen.

Lees er in dit document alles over.